Velkommen til Bjødstrup


På kanten af Nationalpark Mols Bjerge ligger vores landsby Bjødstrup. I Bjødstrup kan vi slet ikke lade være! Derfor bærer Bjødstrup præg af beboernes skabertrang, arbejdsomhed og glæde ved fællesskabet. Bjødstrup er en sammensat landsby med lige dele nytilflyttere og veteraner, og det er ikke uden grund, at vi kalder Bjødstrup vores hjem. Her på siden finder du vigtig viden og ligegyldig info om arrangementer, beboerne og foreningslivet. Velkommen til!


 

View fra byen mod Aarhusbugten
Foto: Lone Stokholm
Solnedgang
Foto: Lone Stokholm
Mark syd for Bjødstrup
Foto: Lone Stokholm
Sankt Hans aften 2019
Foto: Bertel Stokholm

Rally i Bjødstrup

djurs rally
Så er vi tæt på løbsdatoen Lørdag den 9 Juni 2018.
Som de ved køres der en specialprøve i Bjødstrup. Den endelige udgave af hastighedsprøver bliver sådan :

rally kort
Tidspunkterne for hvornår vejene vil være spærret bliver kl 16.15– 20.45.
Alle deltagerne ( 65) kører prøven 2 gange og hvis vores tidsplan ikke bliver forskubbet på grund af uheld eller andre
forsinkelser, vil første deltager starte :
1. gang på prøven kl: 17.27 og sidste deltager starter på prøven kl 18.35
2. gang på prøven kl. 19.27 og sidste deltager starter på prøven kl.20.35
Årsagen til at vejene spærres ca. 1 ½ time før første deltager er at der først skal kører 3 forskellige sikkerhedsvogne
igennem (0 - 00 - 000 bilerne) de kontrollerer at afspærring og sikkerheden er i orden.
Af hensyn til tidsplanen, vil der i dette tidsrum kun blive tale om uopsættelig kørsel til og fra de berørte ejendomme.
Skal nogen have lægehjælp eller lignende stopper vi selvfølgelig afviklingen så længe der er behov for det.
Hvis uopsættelig kørsel til eller fra ejendommene bliver nødvendigt, mens der afvikles hastighedsprøve, skal det ske
efter tilladelse og efter anvisning fra vore officials - alt andet er livsfarligt!! Den sikreste fremgangsmåde er at ringe
til beboerkontakt og forklare hende nødsituationen. Eller henvende sig til en offficial (dem med veste på) der er
fordelt rundt på hele prøvestrækningen, de er alle i radiokontakt med prøvechefen.
Beboerkontakten træffes indtil og på løbsdagen på mobiltlf : 40 29 04 45.
Djurs Rally er godkendt af Politiet og kommunen samt Dansk Automobil Sports Union (DASU), hvor der er tegnet
forsikringer, som dækker skader der kan henføres til rallyet. Straks efter sidste deltager er færdig med at kører
prøven, vil der køre en ”skades-bil” igennem prøven og se om deltagerne har lavet nogen skader. Er der en skade vil
han straks tage kontakt til skadelidte og finde ud af hvad der skal ske.
Grusvejene på prøven vil en af de første hverdage efter Rallyet blive kørt over af en vejhøvl fra Syddjurs kommune,
for at rette vejen op, dette sker på Rallyet’s regning.
Med venlig hilsen Rander Auto Sport