Velkommen til Bjødstrup


På kanten af Nationalpark Mols Bjerge ligger vores landsby Bjødstrup. I Bjødstrup kan vi slet ikke lade være! Derfor bærer Bjødstrup præg af beboernes skabertrang, arbejdsomhed og glæde ved fællesskabet. Bjødstrup er en sammensat landsby med lige dele nytilflyttere og veteraner, og det er ikke uden grund, at vi kalder Bjødstrup vores hjem. Her på siden finder du vigtig viden og ligegyldig info om arrangementer, beboerne og foreningslivet. Velkommen til!


 

View fra byen mod Aarhusbugten
Foto: Lone Stokholm
Solnedgang
Foto: Lone Stokholm
Mark syd for Bjødstrup
Foto: Lone Stokholm
Sankt Hans aften 2019
Foto: Bertel Stokholm

Generalforsamling 2019

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2019
Torsdag den 21. februar 2019 kl. 20.00 – Gl Hovedvej 3 (Flemming & Suzanne)
a) Valg af dirigent
b) Formandens beretning
c) Kassereren aflægger revideret årsregnskab til godkendelse


d) Forelæggelse af budget og fastsættelse af kontingent for det kommende år
e) Valg til Bestyrelsen (Stine, Lars Martin og Jeppe er på valg – de 2 første modtager genvalg – Jeppe kan modtage genvalg)
f) Valg af 2 revisorer
g) Valg af suppleanter
h) Sommerfest 2019 – nedsættelse af festudvalg
i) Telt – nyindkøb af fællestelt
j) Sportspladsen – den skal holdes – vi skal finde en, der vil slå græsset
k) Egen lukket Facebook side?
l) Indkomne forslag (skal være Bestyrelsen i hænde senest 14 dage før Genereralforsamlingen)
m) Eventuelt

For at kunne stille borde og stole op, er tilmelding nødvendig – skriv på ovenstående mailadresse (Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.), med hvor mange der deltager

Vel mødt

Med venlig hilsen
BJØDSTRUP GRUNDEJER- OG BEBOERFORENING
Flemming Gerhardt-Pedersen, formand

PS: der er også sendt en mail ud - har du ikke fået den, men er medlem, så kontakt Flemming Slavensky Gerhardt-Pedersen