Velkommen til Bjødstrup


På kanten af Nationalpark Mols Bjerge ligger vores landsby Bjødstrup. I Bjødstrup kan vi slet ikke lade være! Derfor bærer Bjødstrup præg af beboernes skabertrang, arbejdsomhed og glæde ved fællesskabet. Bjødstrup er en sammensat landsby med lige dele nytilflyttere og veteraner, og det er ikke uden grund, at vi kalder Bjødstrup vores hjem. Her på siden finder du vigtig viden og ligegyldig info om arrangementer, beboerne og foreningslivet. Velkommen til!


 

View fra byen mod Aarhusbugten
Foto: Lone Stokholm
Solnedgang
Foto: Lone Stokholm
Mark syd for Bjødstrup
Foto: Lone Stokholm
Sankt Hans aften 2019
Foto: Bertel Stokholm

Strandrensning Helgenæs

Strandrensningen den 30. juni 2019 kl. 13.00 -16.00.
Mødested er p-pladsen ”for enden af vigen” – se kort nedenfor.
Vi vel blive mødt af Anita Søholm kl. 13.00, der vil give et kort oplæg om strandrensningen – og om problemet med blandt andet plastic i vore farvande.
Hvor lang tid selve standrensningen tager, afhænger jo

i høj grad af antal deltagere. Men umiddelbart vil det ikke tage alle 3 timer – så vi regner også med, at der bliver tid til lidt hygge efter strandrensningen.
Foreningen vil have øl og sodavand klar – og måske også lidt til ganen.
Nogle enkelte har meldt til (og fra) på vores Facebook side, men vi håber både på godt vejr den 30. juni og godt fremmøde.

Indsatsen betaler jo vores nye festtelt, Så mød talstærkt op – og vær en del af et godt initiativ, som forhåbentlig fremadrettet
også vil give anledning til anden adfærd bland vore medborgere.

Praktiske forhold:

Foreningen forpligter sig til at gennemgå den angivne strækning og indsamle affald langs med kysten efter nærmere anvisning fra kommunens naturvejleder.
Det indsamlede affald skal sorteres og afleveres på nærmere aftalt sted, hvorefter kommunen forestår den videre håndtering til losseplads/genbrugsplads.
Syddjurs Kommune koordinerer og fastlægger indsamlingstidspunktet, herunder giver foreningens medlemmer den fornødne introduktion til opgaven.
Samtidig vil kommunen formidle om problemstillingen vedr. affald i naturen og i havet.

Syddjurs Kommune udleverer omkostningsfrit de fornødne materialer (indsamlingsposer, sikkerhedsveste m.v.) til opgavens gennemførelse.
Eventuelle udgifter til medlemskørsel og forplejning er kommunen uvedkommende.

Foreningen må gerne fremsende sjove fotos fra arrangementet, som kommunen kan anvende på f.eks. kommunens Facebook.
Spørgsmål til fremsendte kan rettes til formanden.

Med venlig hilsen

BJØDSTRUP GRUNDEJER- OG BEBOERFORENING
Flemming Gerhardt-Pedersen, Formand

kort helgenæs