Velkommen til Bjødstrup


På kanten af Nationalpark Mols Bjerge ligger vores landsby Bjødstrup. I Bjødstrup kan vi slet ikke lade være! Derfor bærer Bjødstrup præg af beboernes skabertrang, arbejdsomhed og glæde ved fællesskabet. Bjødstrup er en sammensat landsby med lige dele nytilflyttere og veteraner, og det er ikke uden grund, at vi kalder Bjødstrup vores hjem. Her på siden finder du vigtig viden og ligegyldig info om arrangementer, beboerne og foreningslivet. Velkommen til!


 

View fra byen mod Aarhusbugten
Foto: Lone Stokholm
Solnedgang
Foto: Lone Stokholm
Mark syd for Bjødstrup
Foto: Lone Stokholm
Sankt Hans aften 2019
Foto: Bertel Stokholm

Generalforsamling 2020

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling
i Bjødstrup Grundejer- og Beboerforening torsdag den 27. februar 2020k. 20.00 på Gl Hovedvej 3 – program iflg vedtægterne.
ORDINÆR GENERALFORSAMLING:
a) Valg af dirigent
b) Formandens beretning


c) Kassereren aflægger revideret årsregnskab til godkendelse
d) Forelæggelse af budget og fastsættelse af kontingent for det kommende år
e) Valg til Bestyrelsen (Annette og Flemming er på valg – Annette ønsker ikke umiddelbart genvalg – Flemming kan modtage genvalg) Bestyrelsen kan foreslå Bertel Stokholm som afløser for Annette. Bestyrelsen har muligvis også en anden kandidat
f) Valg af 2 revisorer
g) Valg af suppleanter
h) Sportspladsen – planer for 2020 og evt "havedag"
i) Indkomne forslag (skal være Bestyrelsen i hænde senest 14 dage før Genereralforsamlingen

a) Trailer til festtelt – har nogen en gammel trilaer, de ikke bruger længere?
b) Sommer arrangement – skal vi mødes til en hyggelig dag i skoven / ved stranden (i stil med Strandrensning 2019?)
c) Boldbane aften / eftermiddage for byens børn?

j) Eventuelt

Vel mødt
Bjødstrup Grundejer- og Beboerforening
Flemming Gerhardt-Pedersen, formand
Gl. Hovedvej 3
DK-8410 Rønde
Tel: +45 86373311