Beboerforeningen

Bjødstrup Grundejer- og Beboerforening, BGOB, arbejder for Bjødstrups fælles interesser. Foreningen og dens bestyrelse arbejder løbende for at forbedre Bjødstrups forhold både internt og eksternt. BGOB står for flere årlige arrangementer for både voksne og børn såsom fastelavn, sankt hans, sommerfest og julehygge. Derudover arbejder bestyrelsen for trafiksikkerhed i og omkring byen, og ønsker f.eks. bedre cykelstier i området. Senest har bestyrelsen fået genetableret den historiske kirkesti, som bevæger sig over marker og gennem skov til Bregnet Kirke lidt uden for Rønde.

BGOB’s bestyrelse består af xx bestyrelsesmedlemmer, kassér og formand. Der holder årligt generalforsamling i marts. Her på hjemmesiden finder du alle praktiske detaljer for foreningen og bestyrelsen, f.eks. bestyrelsens medlemmer, dato for næste generalforsamling, foreningens vedtægter og mødereferater.