Baggrund for byplanlægning

Sunday, 01 January 2006

Rønde Kommune, Planlægningskontoret20. februar 2006, Ejvind Bak 

Baggrund for lokalplanen:

2. juli 2001:         Bjødstrup Grundejer- og Beboerforening og Rostved Beboerforening beder i et debatindlæg om, at den nye Rønde Kommuneplan 2001-2012 kommer til at indeholde ønske om, at der udarbejdes lokalplaner for landsbyerne Rostved og Bjødstrup (Udover Følle, der allerede stod på listen).

18. dec. 2001:   Rønde Byråd vedtager Rønde Kommuneplan 2001-2012. På side 15 under afsnittet om ”Landsbyer og landdistrikter” står, at det er ønsket, at der udarbejdes landsbylokalplaner for Følle, Rostved og Bjødstrup.

3. april 2002:      Rostved Beboerforening beder i et brev Rønde Byråd igangsætte lokalplanarbejdet for Rostved landsby. 29. april 2003: Rønde Byråd nedsætter en arbejdsgruppe, der udarbejder et oplæg til lokalplan for Rostved landsby. Lokalplanen vedtages endeligt den 15. juni 2004.

3. marts 2004:   Bjødstrup Grundejer- og Beboerforening sender brev med ønske om, at Bjødstrup fastholdes som næste landsbylokalplanområde, og der opfordres til, at Rønde Kommune og Bjødstrup Grundejer- og Beboerforening afholder et borgermøde, hvor der nedsættes et lokalplanudvalg for Bjødstrup.

24. jan. 2006:     Rønde Byråd nedsætter en arbejdsgruppe, der får til opgave at udarbejde et oplæg til lokalplan for Bjødstrup landsby. Udvalget bliver på 8 medlemmer:

3 fra Bjødstrup:                               Udpeges på borgermøde den 21. februar 2006.

2 fra Rønde Byråd:                        Birte Kjær og Holger Degn.

3 fra Rønde Rådhus:                     Arkitektstuderende Anne Christensen, ingeniør Lars Bonde og arkitekt Ejvind Bak.